1. Informatică - subiecte de bacalaureat din anii precedenți:

2. LSC alocate dinamic

2. Grafuri


TIC - Baze de Date

1. Fișa de lucru: firma de design
2. Fișa de lucru: firma de design v2.0