Informatică

1. Surse model:

Temă: Analiza comparativă a algoritmilor de sortare (Selecție, Inserție, BUbbleSort).
 • Cerința:
  • Veți aplica zece (10) teste pe fiecare metodă de sortare a 50000 de valori naturale generate aleatoriu.
  • Pentru fiecare metodă de sortare eliminați timpul cel mai mare și timpul cel mai mic, apoi calculați media aritmetică a timpilor rămași;
  • Justificați valorile medii obținute, referindu-vă la complexitatea fiecărui algoritm de sortare testat.
 • Rezultate:
  • Un raport tipărit care să prezinte concluziile analizei;
  • Foaia de calcul cu timpii rezultați în urma testelor;
  • Fișierul cu cele 50000 de valori de test (electronic);
  • Sursele celor trei algoritmi utilizați în test (electronic).


TIC

Fișa de lucru 2 - formule
Fișa de lucru 3 - funcții
Fișa de lucru - resurse - cerință