Clasa a XI-a.

Informatică.
I. Șiruri de caractere.
  1. Se citeşte un text de la tastatură. Să se afișeze pentru fiecare vocală codul ASCII corespunzător acesteia.
  2. Se citeşte un text de la tastatură. Să se înlocuiască fiecare vocală cu caracterul ‘*’. Afişaţi textul modificat.
  3. Se citește un cuvânt de la tstatură. Verificați dacă este palindrom.
  4. Să se citească un text din fişierul „date.in”, având maxim 250 caractere. Creaţi un vector care să conţină consoanele distincte din text şi frecvenţa lor de apariţie. Care este consoana(consoanele) cu frecvența de apariție maximă?


Tic.